Kula Aupuni Niihau A Kahelelani Aloha (KANAKA) Public Charter School (PCS)

Kekaha Road

8315 Kekaha Road, Suite "K"
Kekaha, HI 96752
Phone:  808-337-2022
Fax:  808-337-2033

Mailing Address:
PO Box 610
Kekaha, HI 96752